Aidaklinikken

Ingvild
Ingvild er psykiatrisk sykepleier med lang og bred erfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi, og har erfaringer både med individualterapi og grupper. I tillegg har hun kursing i mentaliseringsbasert gruppeterapi og master i psykisk helsearbeid.

Ingvild er behandler og primærkontakt for pasienter som mottar behandling ved Aidaklinikken, hvor hun jobber med medikamentassistert- og integrasjonsterapi.  

Camilla

Camilla er sykepleier med lang erfaring innen psykiatri og rusmedisin. Hun holder for tiden på med siste året av en 3-årig videreutdanning i gestaltterapi, og er fra tidligere utdannet innen klassisk og medisinsk yoga.

Camilla er del av behandlingsteamet i Oslo, og er en av primærkontaktene for pasienter som mottar medikamentassistert terapi og integrasjonsterapi. 

Arne
Arne er lege og grunnlegger av Aidaklinikken, har det overordnede medisinskfaglige ansvaret ved Aida klinikkene, og har jobbet med medikamentassistert terapi siden 2020. Ved siden av Aida Klinikken jobber han innen psykiatri i offentlig helsevesen i Helse-Bergen, og har fra tidligere erfaring innen allmennmedisin og rusmedisin.

Arne har videreutdanning i medikamentassistert terapi, mindfulness, aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), og holder for tiden på med videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi.

For Arne er det viktig å romme hele mennesket med alt som er tilstede av tanker og følelser. Han er opptatt av at du føler deg trygg og ivaretatt, og at du får et behandlingsforløp som gir deg best mulig utbytte av behandlingen.

Tilbyr

  • Ketamin behandling

Målgruppe

Voksne med depresjon

Klikk her for mer informasjon