Sanja Panjkovic

Lege, Spesialist barn og ungdomspsykiatri psykoterapeut,
Universitetet i Oslo/ Oslo Universitetssykehus

Om

Bred generell kompetanse og klinisk erfaring.

Sanja Panjkovic er utdannet barne- og ungdomspsykiater og har mange års erfaring innen spesialisthelsetjenesten. Hun er særlig opptatt av å jobbe med relasjoner, og hvordan våre tidlige relasjoner påvirker oss i utvikling. Psykiske lidelser er en sammensatt kombinasjon av genetiske faktorer, våre relasjonelle erfaringer, livshistorie og kulturen vi lever i. Ved siden av å jobbe klinisk, er hun veileder, underviser og jobber som studieleder på RBUP (Regionsenteret for barn- og unges psykiske helse) for utdanning i psykodynamisk terapi. Hun er utdannet i flere terapeutiske metoder og er opptatt av å tilby skreddersøm behandling.

Tilbyr

  • Samtaler, råd og veiledning (individuelt, foreldre, familier)