Patrick Faaland

Psykolog

Holder på med å lever sin doktorgrad i søvn.

Om

Patrick har spesialkompetanse innen utredning og behandling av søvnforstyrrelser siden 2015 og har flere års forskingskompetanse innen samme fagfelt. Har 2-årig videreutdannelse i kognitiv atferdsterapi. Tidligere jobberfaring innen habiliteringstjensten, rus og avhengighet, søvnklinikken på St. Olavs hospital og forsking ved OUS.

Patrick er en empatisk og effektiv psykolog, med gode pedagogiske egenskaper. Kan vise til svært gode og effektive resultater fra behandling av søvnforstyrrelser som inkluderer blant annet insomni, døgnrytmeforstyrrelse og andre søvnvansker.

Les mer: https://psykologfaaland.no/

Tilbyr

  • Tilbyr:
  • Utredning og kartlegging av søvnproblemer
  • Kognitiv atferdsterapi for insomni
  • Kronoterapi for døgnrytmeforstyrrelser
  • Behandling og utredning av ulike psykiske lidelser individuelt og i grupper (kogntiv atferdsterapi)
  • Veiledning individuelt og i grupper av ansatte innen helse og sosial tjenesten på kommunalt nivå og spesialisthelsetjenesten
  • Undervisning /foredrag i ulike psykologiske emner

Klikk her for mer informasjon

Patrick Michael Palmelund Faaland