ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (eller Hyperkinetisk forstyrrelse, på norsk) er en tilstand, klassifisert som en nevroutviklingsforstyrrelse, og forekommer hos både barn, ungdom og voksne. Symptomene innebærer hovedsakelig konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker, økt uro (hyperaktivitet) og impulsivitet.

Symptomer og tegn på ADHD deles i to hovedtyper, uoppmerksomhet (ADD), eller kombinert med uro og impulsivitet (ADHD). 

Vi tilbyr utredning ved spørsmål om ADHD hos ungdom (14-25 år) og voksne (26år og oppover).

Vi tilbyr nevropsykologisk undersøkelse.

Klinisk utredning vil blant annet inkludere samtale/anamnese, spørreskjema, strukturert og semi-strukturert intervju, inkl. differensialdiagnostisk vurdering. 

Vi tilby utredningspakker ved spørsmål om ADHD.

Behandling ADHD

1)Informasjon/Psykoedukasjon:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/informasjon-psykoedukasjon-ved-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse

Pegasus

2)Psykoterapi, individuelt, grupper:

Les mer om Kognitiv Atferdsterapi (KAT)

Parterapi

Samlivskurs

Gruppebehandling, kurs, «Psykoterapi for voksne med ADHD», 2,5 time/ uke, 14 uker

3) Veiledning/ coaching:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/veiledning-coaching-ved-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse

4) Legemiddelbehandling:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/legemiddelbehandling-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse

5) Nevrofeedback:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/nevrofeedback-ved-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse