ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (eller Hyperkinetisk forstyrrelse, på norsk) er en tilstand, klassifisert som en nevroutviklingsforstyrrelse, og forekommer hos både barn, ungdom og voksne. Symptomene innebærer hovedsakelig konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker, økt uro (hyperaktivitet) og impulsivitet.

Symptomer og tegn på ADHD deles i to hovedtyper, uoppmerksomhet (ADD), eller kombinert med uro og impulsivitet (ADHD). 

Vi tilbyr utredning ved spørsmål om ADHD hos ungdom og voksne.

Vi tilbyr nevropsykologisk undersøkelse.

Klinisk utredning vil blant annet inkludere samtale/anamnese, spørreskjema, strukturert og semi-strukturert intervju, inkl. differensialdiagnostisk vurdering. 

Det er nå planlagt å tilby utredningspakker ved spørsmål om ADHD. Mer informasjon kommer.

Behandling ADHD

1)Informasjon/Psykoedukasjon:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/informasjon-psykoedukasjon-ved-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse

Pegasus

2)Psykoterapi, individuelt, grupper:

Kognitiv atferdsterapi (KAT):

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/kognitiv-atferdsterapi-ved-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse

Parterapi

Samlivskurs

Gruppebehandling, kurs, «Psykoterapi for voksne med ADHD», 2,5 time/ uke, 14 uker

3) Veiledning/ coaching:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/veiledning-coaching-ved-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse

4) Legemiddelbehandling:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/legemiddelbehandling-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse

5) Nevrofeedback:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/nevrofeedback-ved-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse