Svein Eikeseth

PhD, Psykolog

Professor i psykologi ved OsloMet Storbyuniversitetet

Klinisk- og forskingsleder ved UK Young Autism Project.

Om

Svein har over 35 års erfaring med behandling og forskning på autismespekterforstyrrelse.

Tilbyr

  • Klinisk utredning av barn, ungdom og voksne med mistanke om Autismespekterforstyrrelser
  • Behandling av barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser. 
  • Rådgivning og veiledning til familier, barnehager, skoler, PPT og andre tjenesteytere.

TA KONTAKT

Bestill time.