Gry Kristina Husebø

Psykolog, Universitet i Oslo  – Spesialist i organisasjonspsykologi.

Bakgrunn fra Psykologbistand, Bedriftshelsetjenesten ved UiO, Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk stress (NKVTS), privat praksis.

Om

Gry har gjennom 20 år som psykolog opparbeidet bred klinisk erfaring og kompetanse innen behandling av psykiske helseplager som angst, OCD, stemningslidelser, post traumatisk stress, søvnplager, stress. Hun har spesialisert seg særlig innen traumebehandling (EMDR, CT-PTSD, TF-CBT). Gry har mangeårig erfaring som veileder og underviser for behandlere ved BUP og Statens Barnehus i traumebehandling for barn og unge gjennom NKVTS. Hun er godkjent veileder gjennom Norsk Forening for kognitiv terapi.

Tilbyr

  • Utredning. 
  • Terapi for ungdom og voksne. 
  • Veiledning av helsepersonell. 
  • Lederveiledning og lederstøtte. 
  • Faglig grunnlag: kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, ACT og eksistensiell terapi.

Klikk her for mer informasjon

TA KONTAKT

Bestill time.