Line Lotherington

Psykolog
Universitetet i Oslo/Universitetet i Aarhus

Om

Line har spesialkompetanse innen områdene voksen ADHD og autismespektertilstander (ASF). Line har lang erfaring med å bistå par der en eller begge har ADHD eller og høytfungerende autisme.

Line har sammen med psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen utviklet det Bufdir-finansierte samlivskurset «Du og jeg og ADHD” og har holdt en rekke samlivskurs for par der en eller begge har ADHD. Line har gjennomført nasjonale kurslederkurs i “Du og jeg og ADHD” for ansatte i Familievernet og andre fagpersoner. Line er sertifisert Nevrofeedback behandler i Othmer-metoden og har over 10 års klinisk erfaring med denne metoden.

Tilbyr

  • ADHD/ASF-tilpasset par- og individualterapi, kurslederopplæring, opplæring/undervisning/fagdag til privatpersoner, NAV, bedrifter og DPS innen temaene “ADHD og samliv/ADHD-tilpasset parterapi”. 
  • Nevrofeedback/EEG/biofeedback-trening. 
  • Kurs: “Du og jeg og ADHD”samlivskurs for par der en eller begge har ADHD –  inkludert kurslederopplæring for fagpersoner, gruppebehandling for voksne med ADHD Pegasus/psykoedukativt kurs for voksne med ADHD, “Psykoedukasjon for voksne med ADHD”/gruppebehandling. 
  • Kartlegging/screening ved mistanke om ADHD/autismespektertilstander hos voksne.

Klikk her for mer informasjon

TA KONTAKT

Bestill time.