Per Ola Rike

Psykologspesialist med fordypning i klinisk nevropsykologi, PhD.

Om

Per-Ola har 15 års erfaring fra Sunnaas sykehus med utredning og behandling av mange typer nevrologiske tilstander så som traumatiske hjerneskader, hjerneslag, hjernerystelser, cerebral parese, Parkinsons sykdom og ADHD. Siden 2018 har han også hatt en bistilling på Unicare Fram der han arbeider med rehabilitering av liknende pasientgrupper. Rike har også en forskerstilling på Sunnaas og er involvert i flere forskningsprosjekter.

Tilbyr

  • Nevropsykologisk undersøkelse av ungdom og voksne
  • Rådgivning for personer med ettervirkninger etter hodeskader og hjernerystelser, inkludert post-commotio syndrom. 
  • Øvrig utredning etter avtale

TA KONTAKT

Bestill time.