Anne Sand

Spesialist i klinisk pedagogikk, Familieterapeut, Sykepleier

Mastergrad pedagogikk/psykologi, Universitetet i Oslo

Om

Anne har spesialistutdanning innen barn og unge psykisk helse, med fordypning i kognitiv atferdsterapi. Hun er sykepleier og familieterapeut, og har mastergrad i pedagogikk/psykologi fra UiO. Anne har lang erfaring fra poliklinisk behandling i psykisk helsevern for barn, ungdom, foreldre og familier (BUP). Hun har i særlig grad jobbet med utredning, behandling og veiledning i forhold til nevroutviklingsforstyrrelser samt spiseforstyrrelser, ofte i tett samarbeid med kommunale instanser (skole, PPT, 1.linjetjeneste, barnevern mm).

Tilbyr

  • Veiledning og psykoedukasjon til ungdom og unge voksne med ADHD eller autismespektertilstander
  • Familieterapi, familie-, foreldre- og søskenveiledning og psykoedukasjon til familier der en eller flere har fått diagnose ADHD og/eller Autisme
  • Gruppeveiledning for ungdom med ADHD
  • Samarbeid med skole, PPT og andre aktuelle instanser
  • Arenafleksibelt samarbeid (for eksempel i hjemmet, på skolen, hos andre instanser)

Målgruppe

Barn, ungdom og familie

Klikk her for mer informasjon