Samlivskurset «Du og jeg og ADHD»

«Du og jeg og ADHD» er et samlivskurs spesielt beregnet for par der en eller begge har ADHD. Forskning viser at å takle ADHD i parforholdet over mange år er en ordentlig utfordring. Kurset er et utviklet for å gi par kunnskap om hvorfor det er slik og hva som kan gjøres for å minimere de negative effektene ADHD kan ha for parforholdet og hvordan par kan utnytte de positive mulighetene med ADHD. «Du og jeg og ADHD» er utviklet av psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen og psykolog Line Lotherington i samarbeid med ADHD Norge. Kurset er utviklet med midler fra BUFDIR. 

Essensen i kurset er:

  • å gi kunnskap om hva ADHD er og hvilke effekter ADHD kan ha på parforholdet
  • å gi kunnskap om hva som kjennetegner gode og varige parforhold
  • å styrke samholdet 
  • å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller
  • å gi kunnskap om sex og ADHD

Kurset inneholder teori i plenum og praktiske øvelser. Det er ikke et krav å dele noe privat i gruppen. Kurset bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra en rekke par og kursledere. 

Kurset går enten over fem ganger på hverdager (ettermiddagskurs) og varer ca. 2,5 timer hver gang eller helgekurs på dagtid lørdag og søndag. Maks 8 par på hvert kurs.