Psykoterapi for voksne med ADHD (grupper)

Psykoterapi for voksne med ADHD er en 14-ukers (2,5 timers gruppemøte per gang + 20-25 min. individuell coaching med gruppeleder i etterkant av gruppemøte) strukturert gruppebasert ferdighetstrening for voksne med ADHD. Gruppen vil bestå av maks 10 deltakere og minimum 2 kursledere. Nasjonale retningslinjer presiser at behandling for ADHD ikke utelukkende skal fokusere på å redusere symptomer på ADHD, men også gi økt kunnskap om tilstanden samt å bedre fungering og mestring. Dette kurset har som mål å gi informasjon om ADHD-diagnosen, det tilbys ferdighetstrening/hjelp til å leve med ADHD, samt at kurset er en arena for erfaringsutveksling/møte andre i samme situasjon.