Pegasus gruppekurs for nydiagnostiserte voksne med ADHD

Pegasus er et psykoedukativt gruppekurs som er ment å gi generell kunnskap om ADHD og relaterte utfordringer, samt informasjon om tilgjengelig behandling og ulike støtteordninger i samfunnet. Pegasus er utviklet for å møte behovet for informasjon, erfaringsutveksling og opplæring om ADHD. Pegasus utgjør et godt første trinn i behandling etter diagnostisering, og følger nasjonal faglig retningslinje. Deltakerne får mulighet til å lære mer om seg selv og situasjonen til sine nærmeste. Gruppeformatet gir i mange tilfeller mulighet for erfaringsutbytte med andre i en lignende situasjon. 

Pegasus-kurset består av 8 kurssamlinger med følgende tema:

Uke 1. ADHD hos voksne – en introduksjon

Uke 2. Medikamentell- og psykologisk behandling av ADHD

Uke 3. Livsstilsfaktorer og ADHD

Uke 4. Strategier og kognitiv støtte i hverdagen

Uke 5. Å leve med ADHD

Uke 6. ADHD og relasjoner

Uke 7. ADHD i arbeidslivet

Uke 8. Støtte og tilbud fra samfunnet