Parterapi tilpasset par der en eller begge har ADHD

Å skape gode parforhold er en utfordring for mange. Lettere blir det ikke om en eller begge har ADHD. Tradisjonell parterapi har vist seg lite hjelpsomt dersom en i paret har ADHD.

I parterapi tilpasset par der en eller begge har ADHD koples verktøy fra generell parterapi sammen med kunnskap om ADHD og hvordan ADHD påvirker pardynamikken. I parforhold der en eller begge har ADHD oppstår det gjerne en rekke feiltolkninger i paret, noe som kan legge grunnlag for negativ pardynamikk. Denne negative ADHD-effekten på parforholdet kan paret komme seg ut av. Mange par der en eller begge har ADHD kan for å få til det, trenge «tolkehjelp»/eller «ADHD-tilpasset parterapi». Dette for bedre å forstå og rydde i uforståelige hendelser og/eller varige forskjeller gjennom en nevrologisk linse. Mange par vil i en slik prosess finne en ny retning, mening og grunnholdning til seg selv og til partner, selv om de varige forskjellene vil forbli uendret.