Nevrofeedback

Nevrofeedback, eller EEG-biofeedback, er styrketrening for hjernen. Behandlingen er enkel å gjennomføre, smertefri og uten bivirkninger. Ved hjelp av visuell feedback fra en dataskjerm får hjernen hjelp til å regulere og normalisere hjernebølgeaktiviteten. Nevrofeedback har vært forsket på og i bruk i over 40 år. Forskning støtter at nevrofeedbacktrening kan gi symptomlette ved tilstander som: ADHD, traumereaksjoner, angst, søvnvansker, migrene og utbrenthet/fatigue. 

Les mer på eeginfo.com.