Ketaminbehandling

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og ungdom som har opplevd ett eller flere traumer, og som strever med posttraumatisk stress og traumerelaterte vansker i etterkant. Barn / unge som har opplevd traumatiske hendelser kan utvikle emosjonelle, kognitive, relasjonelle og atferdsmessige vansker. For noen vedvarer disse vanskene, og går utover fungering i hverdagen. I TF-CBT lærer man ferdigheter for å redusere stress, og hvordan man kan håndtere og bearbeide tanker, følelser og atferd knyttet til traumehendelse. Behandlingen har en avgrenset varighet på 10-15 t., med mulighet for et lengre forløp ved behov. Vanligvis er omsorgsperson involvert, og deltakende i behandlingsforløpet. Forskning på TF-CBT viser at behandlingsmetoden har god effekt for barn og unge som strever med traumerelaterte vansker (Cohen, Mannarino & Deblinger, 2017).  

Her kan du se en kort video om TF-CBT

Her kan lese mer om TF-CBT