Autismespekterforstyrrelse (ASF)

Vi tilbyr nevropsykologisk undersøkelse og klinisk utredning ved spørsmål om ASF.

Behandling:

Det finnes ingen medikamentell behandling av kjernesymptomene ved autisme. Derfor er opplæring og tilrettelegging hovedtilnærmingen. Målet er å bidra til selvstendighet og autonomi, og at hver enkelt oppnår best mulig fungering i forhold til sine forutsetninger. Behandling innebærer tidlige og helhetlig opplæring i forhold til kjerneområdene som kjennetegner autisme; bedre sosial fungering og kommunikasjon, samt redusere sekundærproblemer som for eksempel angst og atferdsproblemer. Alle tiltak må være tilpasset den enkelte og evalueres og justeres jevnlig for å sikre en optimal utvikling. Det er videre viktig at tiltakene er helthetlige og har et livsløpsperspektiv.  Det er viktig å identifisere og behandle eventuelle somatiske og psykiske tilleggsvansker.