Angstlidelser

Utredning:

Spørreskjema og semistrukturerte intervju, vanligvis 2 timer.

Behandling:

Eksponeringsbehandling er en terapiform hvor du trener på å møte fryktede situasjoner på planmessig og systematisk måte. Metoden er virksom og er godt vitenskapelig dokumentert.

Kognitiv atferdsterapi (KAT/CBT) forener eksponeringsterapi og samtaleterapi. Terapeut og pasient samarbeider om å bryte uhensiktsmessige tankemønstre og å trene på å gå inn i skremmende situasjoner. Tilnærmingen kan også brukes som selvhjelp.

Metakognitiv terapi hjelper pasienter med angst å redusere overtenking, samt lærer deg å vurdere hvordan du vil forholde deg til negative tanker og følelser.

Medikamentell behandling kan gi gode resultater på kort sikt, men det vil være større risiko for tilbakefall etter endt behandling, sammenliknet med terapi, hvor man kan lære seg teknikker og bruke videre.