Marianne Jakobsen

Lege, Spesialist i psykiatri
PhD, Universitetet i Oslo/ Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress.
Internasjonalt godkjent veileder(facilitator) i EMDR, Medlem av erstatningsnemnda for voldsofre (oppnevnt av Justisdep).

Om

Marianne har bred klinisk erfaring fra voksenpsykiatri, og spesialkompetanse innenfor utredning og behandling av traumerelaterte tilstander.

Tilbyr

  • Klinisk utredning, inkludert utredning ved spørsmål om PTSD og dissosiative lidelser. Utredning vil inkludere differensialdiagnostiske vurderinger.
  • Behandlingstilbud inkluderer psykoedukasjon og traumefokusert psykoterapi, hovedsakelig EMDR-behandling.
  • Utarbeiding av spesialisterklæring for personer som lider av PTSD eller andre traumerelaterte lidelser.
  • Utdanning og veiledning av terapeuter i EMDR.

TA KONTAKT

Bestill time.