Mari Lye

Lege, Psykoterapeut

Om

Mari har mange års erfaring som fastlege i Oslo Kommune og har innehatt flere andre kommunale oppgaver og verv, blant annet som skolelege og helsestasjons-lege. I tillegg har hun jobbet på overgrepsmottaket ved Oslo kommunale Legevakt.

Mari er opptatt av ikke å knytte diagnoser til normalvariasjoner av det å leve, og har vært medforfatter i en antologi om medikalisering: «Snart er vi alle pasienter – om medikalisering i Norden». Her skrev hun om medikaliseringen av selve måltidet. Hennes interesse for måltidet og måltidets plass i litteraturen var medvirkende til at hun var initiativtager til «Kuren mot slankekuren» og etablerte kurs og foredragsserien «Det litterære måltid» sammen med professor Knut Stene-Johansen.

Mari har lang og variert klinisk erfaring, samt videreutdanning i psykoterapi, inkludert mentaliseringsbasert terapi (MBT) og metakognitiv terapi (MKT).

Tilbyr

  • Mari mottar klienter med et bredt spekter av problemstillinger for terapi, råd og veiledning.

TA KONTAKT

Bestill time.